Προσφορά συντήρησης κλιματισμού

Καθαρισμός Κλιματιστικού από μύκητες (Περιλαμβάνει: απολύμανση και αλλαγή φίλτρου γύρης/καμπίνας) από 35€. Προβλεπόμενος χρόνος 30-45 λεπτά.

Πλήρωση κυκλώματος Φρέον, έλεγχο διαρροών, έλεγχο Κομπρεσέρ κλιματιστικού, έλεγχο ψυκτικής απόδοσης, αλλαγή λιπαντικού στο κύκλωμα(ψυκτέλαιο) από 30€. Προβλεπόμενος χρόνος 45-60 λεπτά.